Ocena brak

Splot skrzydłowy

Autor /alyssa Dodano /02.02.2012

Splot skrzydłowy (plexus pterygoideus) jest znacznej wielkości; rozciąga się on od dołu skrzydłowo-podnicbicnncgo do szyjki żuchwy i leży między m. skroniowym a m. skrzydłowym bocznym oraz częściowo między obu mięśniami skrzydłowymi. Do splotu skrzydłowego przylega blaszka błoniasta części chrząstkowej trąbki słuchowej; silne wypełnienie splotu może doprowadzić do zamknięcia ujścia trąbki. Ruchy żuchwy działają na splot jak pompa, przyczyniając się do opróżniania splotu.

Splot skrzydłowy powstaje z licznych dopływów żż. szczękowych odpowiadających gałęziom t. szczękowej. Tworzą go więc ż. klinowro-podnicbicnna (v. sphenopala-tina, wychodząca z jamy nosowej przez otwór tejże nazwy), żż. oponowe środkowe (w, rneningeae mediae) > żż. skroniowe głębokie (w. temporales profundae) zespalające się z ż. skroniową środkową, żż. zębodołowe górne (w. aheolares sup.), żż. żwa-czowe (w. massetericae)ż. zębodolowa dolna (v. alreolaris inf.).

Do splotu skrzydłowego prowadzi również dolne odgałęzienie ż. ocznej dolnej, a poza tym za pośrednictwem splotu żylnego otworu owalnego oraz splotu żylnego 1. szyjnej wewnętrznej splot skrzydłowy łączy się z zatoką jamistą .

Odpływ tego wielkiego splotu odbywa się częściowo przez żż. szczękowe oraz ż. głęboką twarzy do ż. twarzowej, częściowo zaś przez mniejsze żyły, które uchodzą do ż. szyjnej wewnętrznej.

Połączenia splotu skrzydłowego z otoczeniem, zwłaszcza z oponą twardą, mają duże znaczenie praktyczne w związku z możliwością szerzenia się zakażeń.

Podobne prace

Do góry