Ocena brak

Specyfika Zasobów Pracy. Istota Zarządzania Zasobami Pracy. Cele i System Narzędzi Zzp.

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Istnieją trzy grupy nazw zarządzania zasobami pracy:

 • nazwy operujące słowem „polityka”: polityka kadrowa, zatrudnienia, personalna, personalna i kadrowa. Polityka to określanie celów, sposobów ich realizacji; kojarzy się z planowaniem, przez co nie bardzo pasuje do zzp.; polityka kadrowa kojarzy się z poprzednią dekadą.

 • Nazwy związane ze słowem „gospodarowanie”: ludźmi, czynnikiem ludzkim, kapitałem ludzkim, zasobami ludzkimi.

 • Nazwy ze słowem „zarządzanie”: z. ludźmi, personalne, zasobami ludzkimi, zasobami pracy.

 

Istota zasobów ludzkich:

W każdej organizacji istnieją zasoby:

Obecnie rola zasobów ludzkich ogromnie ważna i ich znaczenie ciągle rośnie. Najtrudniej jednak nimi jest operować, wykształcić.

 

Ograniczenia w stosowaniu zasobów ludzkich: prawne, etyczne, światopoglądowe, religijne. Ludzie są przekorni - prawo przekory i inercji przyzwyczajeń: bezwładność psychiki człowieka, zmiana wymaga długiego czasu dostosowania; ludzie męczą się, są kapryśni, leniwi, wywołują konflikty. Ich wydajność jest wysoce zróżnicowana ze względu na motywację, przygotowanie merytoryczne, większe aspiracje, oczekiwania, wymagania, wysoki poziom społecznej wartości człowieka. Istnieją organizacje związkowe i inne profesjonalne broniące interesów pracowniczych. Także silny rozwój nauk humanistycznych.

 

Cele zarządzania:

 • cel techniczny - właściwy człowiek na właściwym miejscu:

 • cel humanistyczny - umożliwia koncentrację na człowieku, stworzenie ludziom możliwości zaspokojenia ich aspiracji, celów, dążeń, oczekiwań.

 

 

Działania zzp, struktura, zakres problematyki, system narzędzi:

 

 1. analiza pracy - jej uciążliwość, specyfika;

 2. planowanie;

 3. rekrutacja - pozyskiwanie kandydatów do pracy;

 4. selekcja;

 5. przyjmowanie do pracy;

 6. adaptacja;

 7. zwalnianie;

 8. szkolenie i doskonalenie;

 9. awansowanie i kariera;

 10. aktywizowanie - minimum to wynagradzanie;

 11. świadczenia socjalne i bytowe;

 12. BHP i ochrona zdrowia;

 13. kształtowanie stos. Społ.;

 14. ocenianie;

 15. badanie zasobów pracy.

Podobne prace

Do góry