Ocena brak

Specyfika rozwiązań wyborczych w Szwajcarii

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Rada Narodowa składa się z 200 deputowanych pochodzących z wyborów bezpośrednich, powszechnych, proporcjonalnych na 4 lata, każdy kanton to okręg wyborczy (liczba przedstawicieli proporcjonalna do liczby mieszkańców kantonu, przynajmniej jeden); 

prawo wyborcy do tzw. panaszowania (układania pióropusza) – skreślenie przez wyborców z list pewnych kandydatów i wstawianiu na ich miejsce kandydatów z innych list;

•prawo wyborcy do kumulowania głosów – skreślenie z listy pewnych kandydatów i wpisanie na ich miejsce kilka razy nazwiska tego samego kandydata;

•Rada Kantonów składa się z 46 deputowanych kantonów (20 kantonów po 2, 6 po jednym – wymienione w konstytucji) – wybory większościowe w każdym kantonie (regulacja kantonalna, ale jest ona zbieżna dla całego kraju);

bierne i czynne prawo wyborcze – każdy Szwajcar powyżej 18 roku życia;

•deputowani do parlamentu szwajcarskiego sprawują swój mandat w zasadzie nieodpłatnie (otrzymują jedynie rekompensatę za ponoszone koszty i koszty podróży);

Podobne prace

Do góry