Ocena brak

SOSABOWSKI STANISŁAW FRANCISZEK (1892-1967) - generał

Autor /xyz Dodano /01.03.2011

Działacz polskich organizacji nie­podległościowych, od 1913 r. służył w armii austriackiej. Do Wojska Polskiego wstąpił 1 listopada 1918 r.; był m.in. ekspertem wojsko­wym na konferencji w Spa oraz członkiem komisji zakupów woj­skowych w Paryżu. W październiku 1923 r. ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. 1 września 1939 r. objął dowództwo 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy", z którym ucze­stniczył w walkach wrześniowych 1939 r. w składzie 8 dywizji pie­choty armii „Modlin".

W ostatnich dniach walk o Warszawę był do­wódcą odcinka „Grochów". W gru­dniu 1939 r. przez Węgry przedostał się do Francji. Od stycznia do kwiet­nia 1940 r. był dowódcą piechoty dywizyjnej 1 i później 4 dywizji pie­choty we Francji, a następnie, już na terenie Szkocji, 4 Brygady Kadrowej Strzelców, przemianowanej rozkazem Naczelnego Wodza z 23 wrze­śnia 1941 r. na 1 Samodzielną Bry­gadę Spadochronową w Wielkiej Brytanii. We wrześniu 1944 r. do­wodził nią w operacji *„Market--Garden", gdy walczyła w rejonie miasta Driel w Holandii (*Arnhem). W czasie planowania operacji oraz jej trwania wielokrotnie protestował przeciwko błędnym decyzjom do­wódców brytyjskich.

9 grudnia 1944 r. na żądanie dowództwa bry­tyjskiego został odwołany ze stano­wiska. Do 1947 r. był inspektorem w Polskim Korpusie Przysposobie­nia i Rozmieszczenia. Po demobili­zacji pozostał w Wielkiej Brytanii. Jego prochy zostały sprowadzone do kraju i 14 października 1967 r. złożone na Cmentarzu Komunal­nym (dawny Wojskowy) na Powąz­kach.

Podobne prace

Do góry