Ocena brak

SOLIPSYZM

Autor /marjan Dodano /13.11.2012

 

SOLIPSYZM (łc. solus ipse = sam jeden) nłc. solipsysmus; ang. solipsism; fr. solipsisme; nm. Solipsismus

  1. metaf. Stanowisko, według którego istnieje tylko aktualnie filozofujące „ja", i jest to jedyny byt, jaki istnieje. Solipsyzm nie jest formułowany jako doktryna, lecz bywa zakładany przez idealistyczne teorie poznania i rzeczywistości.

  2. t. pozn. Stanowisko dotyczące przed­miotu poznania — jedynym takim przed­miotem jest „ja", lub podmiotu poznania — jedynym takim podmiotem jest moje „ja". Jako stanowisko tymczasowe zakła­dany był w idealizmie immanentnym  G. Berkeleya, towarzyszył też w tym cha­rakterze metodycznemu wątpieniu R. Descartes'a. Solipsyzmem byłaby skrajna od­miana —> idealizmu (I-2A) immanentnego (W. Schuppe, R. Von Schubert-Soldern), wed­ług której nie można dowieść ani istnienia świata zewnętrznego w stosunku do „ja", ani realnego istnienia innych „ja" niż moje własne.

    3. et. Doktryna głosząca skrajny —> ego­izm (2) i -^ egocentryzm (1) (M. Stirner).

Podobne prace

Do góry