Ocena brak

SOLE POTASOWE SUROWE

Autor /adonald Dodano /08.03.2013

SOLE POTASOWE SUROWE — minerałyzawierające potas, np. sylwinit, karnalit, langbajnit,sól twarda i polihałit; nic występują w stanieczystym, lecz zmieszane są z innymi minerałami.Złoża ich powstały w ubiegłych epokachgeologicznych przez wyparowanie zbiornikówwody morskiej. Zawierają potas najczęściej związanyz kwasem solnym, a niekiedy z kwasemsiarkowym; często mają dużą domieszkę chlorkusodowego, związków magnezu i wapnia; zanieczyszczonesą iłem. Surowe, mielone sole potasowezawierające kilkanaście procent tlenkupotasu używane są do nawożenia pod nazwą„kainit”, „sylwinit'’ lub „sól twarda” zawierającado 36% siarczanu magnezowego. Nawozypotasowe o większej zawartości tlenku potasuotrzymuje się przez ługowanie związków potasowychz minerałów i zagęszczanie roztworów.

Podobne prace

Do góry