Ocena brak

Sola scriptura

Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012

(łac. “tylko Pismo”). Jeszcze jedna zasada reformacyjna wywodząca się od Marcina Lutra (1483-1546) i uznająca najwyższą powagę religijną słowa Bożego takiego, jakie się nam jawi w Piśmie Świętym.

W tym sensie zasada ta może stanąć w tym samym szeregu, co stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że “urząd nauczycielski Kościoła nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy” (DV 10).

Zasada Lutra jest nie do przyjęcia (i nie do wykonania), jeżeli się ją pojmuje w ten sposób, że wyklucza ona tłumaczącą i aktualizującą funkcję Tradycji (DV 9, 21, 24).

Zob. Biblia, objawienie, Pismo Święte i tradycja, tradycja, urząd nauczycielski Kościoła, wystarczalność Pisma Świętego.

Podobne prace

Do góry