Ocena brak

SOKORSKI WŁODZIMIERZ

Autor /edulek Dodano /30.03.2012

SOKORSKI WŁODZIMIERZ, ur. 2 VII 1908 w Aleksandrow-sku (Rosja), działacz polit. i kult., publicysta, krytyk lit., prozaik. W l. międzywojennych czł. PPS-Lewicy i KPP, 1931-36 więziony, współpracownik pism lewicowych („Dziennik Popularny", „Oblicze Dnia"), pod pseud. Andrzeja Sokory ogłosił powieść społ. Rozdarty druk (1936). Uczestnik wojny obronnej 1939, nast. w ZSRR, współorganizator (1943) i czł. władz ZPP, zastępca dowódcy I Dywizji WP do spraw politycznych. Po wojnie uczestniczył w formułowaniu programu realizmu socjalist. (Sztuka w walce o socjalizm 1950), 1948-52 był wicemin. i 1952-56 min. kultury i sztuki, 1956-72 prezesem Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, od 1966 red. nacz. > „Miesięcznika Lit."; 1947-60 poseł na Sejm PRL. Autor szkiców o problemach socjalist. polityki kult. (Grubą kreską 1959, Współczesna kultura masowa 1967, Kultura i polityka 1970), reportaży (Dziennik podróży. Dwa miesiące w Chinach 1954), wspomnień i szkiców hist. będących przyczynkiem do charakterystyki losów lewicy pol. i życia kult. w Polsce Lud. (Polacy pod Lenino 1971, Notatki 1975, Ludzie i sprawy 1977, Refleksje o kulturze (1980); ponadto opowiadania (Okruchy 1961), utwory powieściowe (Piotr 1976) i dram. (Ucieczka, wyst. 1961) o współczesnej tematyce psychol.-obycz. i politycznej.

Podobne prace

Do góry