Ocena brak

SOJKA ERICH

Autor /edulek Dodano /30.03.2012

SOJKA ERICH, ur. 11 IX 1922 w Ostrawie, czes. poeta, prozaik i publicysta, tłumacz literatury polskiej. Studiował slawistykę i filozofię na uniw. Karola w Pradze. Autor wysoko ocenionego przez krytykę przekładu Pana Tadeusza (1969) Mickiewicza. Systematyczna praca przekładowa S. objęła czołowych pisarzy pol. różnych epok, m. in.: J. Kochanowskiego (pieśni, fraszki), W. Bogusławskiego (Krakowiacy i Górale), I. Krasickiego (Monachomachia i bajki), J. Słowackiego (Mazepa, Maria Stuart), A. Fredrę (Zemsta, Pan Geldhab), H. Sienkiewicza (Quo vadis), S. Wyspiańskiego (Warszawianka, Wesele), W. Perzyńskiego (Aszantka), W. Orkana (Komornicy), S. Żeromskiego (Ludzie bezdomni), B. Schulza (Sklepy cynamonowe). Tłumaczył także prace kryt., jak np. Rodowód społeczny literatury polskiej I. Fika (1948), oraz współcz. poezję (np. J. Przybosia) i prozę (m. in. Mickiewicza M. Jastruna, Ucztę Baltazara T. Brezy, dramaty S. Grochowiaka, S. Mrożka); jest współtwórcą (z J. Pilarem i J. Zavadą) antologii Nova polska poezie (1952), współpracował z J. Pilarem w wydaniu wyboru wierszy J. Kochanowskiego (1972). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla kultury pol." (1974) oraz nagrodę pol. Pen Clubu (1975).

Podobne prace

Do góry