Ocena brak

SOFIZMAT

Autor /marjan Dodano /13.11.2012

 

SOFIZMAT (gr. = wybieg, podstęp (stosowany przez sofistów)) łc. fallacia; ang. sophism, fallacy; fr. sophisme; nm. Sophisma, Trugschlufl

Rozumowanie o pozorach poprawności, z reguły konstruowane po to, aby wpro­wadzić kogoś w błąd. W sofizmacie może np. zachodzić -^ wieloznaczność wypo­wiedzi lub może być w nim ukryty —> błąd (b) formalny.

Podobne prace

Do góry