Ocena brak

SOCJOMETRIA

Autor /marjan Dodano /13.11.2012

 

SOCJOMETRIA (łc. soci{etas) = społe­czeństwo + gr. metrem = mierzyć) ang. sociometry; fr. sociometrie; nm. Soziometrie

Metody i techniki badania stosunków między członkami grupy, pomiary ujmu­jące ilościowe aspekty stosunków między­ludzkich w kategoriach wzajemnych pre­ferencji, obojętności lub repulsji (J. L. Mo­reno).

Podobne prace

Do góry