Ocena brak

Socjologizm Durkheima

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

 

Przedstawicielem i twórcą socjologizmu był Emil Durkheim(1858 – 1917).Rozpoczął tworzenie podstaw socjologii jako nauki uniwersyteckiej.Pragnął zbudować orginalny system o własnych metodachi koncepcji. Chciał takiego określenia kierunku,aby nie wchodził on w żaden istniejący kierunek naukowy.Idea socjologii jako autonomicznej nauki może zostać zrealizowana,jeśli będzie miała wyraźnie zdefiniowany przedmiot badań i własne metody.Wprowadził pojęcie faktów sprzecznych i świadomości zbiorowej.Uważał,że socjologia jako nauka o faktach społ.winna zajmować się wyjaśnianiem tych faktów i powiązań między nimi.Świadomość zbiorowa pozwala socjologii na jej istnienie jako autonomicznej nauki i daje jej właściwy przedmiot badań. Dwie cechy świadomości zbiorowej umożliwiają badania empiryczne :jej niezależność od stanów psychicznych jedn. i jej zewnętrzność w stosunku do psychiki ludzkiej.Zalecał socjologom rozpatrywanie faktów społ.w odizolowaniu od faktów jednostkowych.Działania społ.można opisywać zwracając uwagę na więź kolektywną,na to co jedn.robi dla innych.

Podobne prace

Do góry