Ocena brak

Socjologiczne ujęcie władzy

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Podstawowym zagadnieniem socjologii polityki jest władza państwowa, którą możemy określić sześcioma typami definiowania:

1. Typ definiowania behawioralnego, w którym uważa się, że władza jest pewnym typem zachowania, który za pomocą bodźca i reakcji można wpływać na zachowanie innych ludzi.

2. Typ teleologiczny, według tego podejścia władza to spełnianie pewnych celów. Definiujemy władzę poprzez cele, jakim ta władza służy.

3. Typ instrumentalnego definiowania władzy, gdzie władzę rozumie się jako pewną możliwość wykorzystywania różnych instrumentów. W zależności od tego, jakie władza ma te instrumenty, to tak się tą władzę definiuje.

4. Typ strukturalny, który ujmuje władzę poprzez relacje pomiędzy rządzonymi a rządzącymi, gdzie badamy strukturę rządzenia.

5. Definiowanie władzy jako wpływu, gdzie utożsamiamy władzę, jako wpływ. Różni się od behawioralnej tym, że tam jest modyfikacja zachowania przez działanie, tutaj jest na zasadzie modyfikowania, wpływania poprzez różnego rodzaju inne instrumenty, nawet zakulisowe.

6. Typ definiowania konfliktowego, który definiuje władzę jako możliwość dystrybucji dóbr w sytuacjach konfliktowych.

W ujęciu socjologicznym władza to możność rozkazywania w warunkach, w których ten, komu się rozkazuje, winien jest posłuch. Zatem władza nie istnieje bez posłuchu, a posłuch jest zjawiskiem relatywnym. Władza jest możliwością podejmowania decyzji i wpływania na innych. Nie każda władza polityczna jest władzą państwową.

Podobne prace

Do góry