Ocena 3.0 1 głos

Socjologia w fotografii i fotografia w socjologii

Autor /cezary Dodano /12.04.2011

Dzisiejsza socjologia wizualna powstała jako rezultat zbli­żenia fotografii i refleksji społecznej. Dokonywało się to w okresie półtora wieku, zarówno od strony fotografii, któ­ra z czasem uzyskiwała coraz wyraźniejszą treść społeczną i implikacje społeczne, a najbardziej w tym jej nurcie, który zyskał nazwę „fotografii społecznej" (zob. Theory and Prac­tice of Visual Sociology 1986: 2), jak i od strony socjologii, która powoli wzbogacała swój warsztat o wykonywanie i interpretację obrazów fotograficznych, rodząc swoistą „fotografię socjologiczną".

Jak pisze Howard Becker {Exploring Society Photographically 1981: 9): „Fotografo­wie od samego początku uznali za swoje zadanie fotogra­fowanie świata społecznego czy to ze względu na zaintere­sowanie dalekimi krajami i egzotycznymi ludami, czy z po­trzeby przedstawiania egzotycznych zdarzeń i ludzi na ich własnym podwórku. Badacze społeczni od czasu do czasu fotografowali ludzi i miejsca, których dotyczyły ich bada­nia, choć rzadko - w wyjątkiem antropologów - w sposób rutynowy. Fotografowie studiowali czasami antropologię i socjologię, badacze społeczni uczyli się fotografii". Warto prześledzić najbardziej istotne momenty tego obustronne­go zbliżenia.

Podobne prace

Do góry