Ocena brak

Socjologia -ściąga

Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /20.07.2007

edukacja to ogół procesów,których celem jest zmienianie ludzi,przede wszystkim dzieci i młodzieży,stosownie do panujących w danym społ.ideałow i celów wychowawczych.Struktura problemów w zakresie s.ed.-Mikroedukacja-małe grupy społ(rodzina,sąsiedzi,mass media),-socjalizacja,-patologie społ. i szk. jako instytucja społ.Mezoedukacja-problemy mezospołeczności,edukacyjne relacje wieś-miasto,dostęp do placówek;Makroedukacja-edukacja narodowa,obywatelska,wielokulturowa;wychowanie obywatelskie,polityczne.Socjologia transglobalnej edukacji-międzynarodowa edukacja,dialog między kulturowy,edu.przez całe życie.Cele współczesnej edu:1.podejście tradycyjne-strona rzeczowa(relacje ze światem zewnętrznym),poznawanie wiedzy o swiecie,wdrożenie do działania,kształtowanie naukowago poglądu o świecie.-rozwój indywidualny(strona osobowościowa),rozwijanie zdolności poznawczych,rozwijanie zainteresowan tworczych,wdrazanie do samokształcenia.2.podejscie polskie,program kreator-umiejętności planowania,organizowania i oceniania własnego uczenia się,sami siebie oceniamy a nie n-le., umiejętność rowiązywania problemow w tworczy sposób, umiejętność działania w zespole,skutecznego porozumiewania sie,pracy z komputerem..3.cele na XXI wiek i dalej-filary edu. Jacques deLores:uczyc sie aby wiedziec,uczyc sie aby dzialac,uczyc sie aby zyć wspólnie(działania społeczne),uczyc sie aby być,Konserwatyzm:edukacja na wysokim poziomie;-przywiązanie do tradycyjnych zespołówi wartości;-edu.niezbędna do zapewnienia dobrobytu;-niechęc do nowych nauk społecznych.Neokonserwatyzm:nie moze byc utozsamiany z tradycjonalizmem;-poszanowanie tradycji i ciągłości kulturowej;-surowe wychowanie dzieci;-silny etnocentryzm;Niewiele z tego przetrwało bo ciagle dązymy ku postępowi,zatracił sie autorytet na-la,przetrwała mozliwosc wyboru szkół,integracja,szkoły prywatne, kształcenie ogólne,otwarcie szkół na inne religie i kultury,czyli wyrównywanie szans.Nurt Radyklny:uczniowie mają wolnosć slowa,dostęp do edukacji,uczniowie współtworza społeczność,dobre i złe zachowanie w szkołach,funkcje socjalizacyjnei selekcyjne szkoły.Ideologia demokratyczna:pozwala uczniom na wyrazanie własnego zdania;-podejmowanie wspólnych decyzji i ukierunkowanie;-n-el liczy sie zopinia ucznio(dialog);-związek partnerski.Cechy szkoły:-prestiż szkoły(wielkość);-ekologia szkoły i klasy;-struktura klasy(kl.szkolna);-klimat klasy;-3 środowiska klasowe(-zorientowane na osiągnięcia;-zorientowane na porządek;-zorientowane na współżycie).koncepcje społecznego sensu istnienia szkoły:1.formowanie Funkcja rodzinautonomicznej osobowiści kulturalnej wychowanka jako najwyzszej wartości społecznej.2.traktowanie wychowanka instrumentalnie, jako pracownika ,lojalnego obywatela-jako osobnika uzytecznego dla waznych celów społecznych.3.sens szkoły to przekazywanie wytyczonej programem wiedzy bez troszczenia sie o społeczne skutki tego działania.

Do góry