Ocena brak

Socjologia organizacji

Autor /appoidacy Dodano /23.05.2006

1. Socjologia naukowa a socjologia potoczna.
Wiedza o życiu społecznym może być potoczna i naukowa. Stąd też podział socjologii na potoczną i naukową.
Socjologia naukowa opiera się na systematycznych badaniach, na posługiwaniu się ustalonym aparatem pojęciowym, na sprawdzaniu hipotez i twierdzeń. Zaś socjologia potoczna oparta jest na zdrowym rozsądku, na uogólnianiu codziennych doświadczeń, często w sposób emocjonalny, niesystematyczny i niezweryfikowany. Charakterystyki socjologii potocznej dokonali Wiliam Isaac Thomas i Florian Znaniecki. Wskazali oni na trzy jej błędy:
1) pierwszym błędem jest mylne jej założenie, że znamy rzeczywistość, ponieważ w niej żyjemy i na tej podstawie życiowej znajomości możemy przyjąć jako pewne nasze wiadomości o stosunkach społecznych.
2) drugim błędem socjologii potocznej jest stosowanie niewłaściwej metody.

2. Przedmiot i zastosowanie praktyczne socjologii.
Przedmiotem jej badań są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące. Zadaniem tych działów socjologii jest systematyczny opis poszczególnych dziedzin i wyjaśnianie zachodzących w nich zjawisk. Socjologia ogólna na podstawie materiałów, uogólnień, prawidłowości ustalonych w badaniach szczegółowych, tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk występujące w społeczeństwach. Jej zadaniem jest także ustalanie pojęć. Zastosowania wiedzy socjologicznej do regulowania stosunków międzyludzkich w przemyśle, do określania decyzji wyborczych obywateli, decyzji konsumentów na rynku, w badaniach opinii publicznej, badaniach zachowania się tłumów, morale armii, w reklamie itp. zyskały miano inżynierii społecznej bądź socjotechniki przez analogię do praktycznych zastosowań wiedzy technicznej. Użytek czyniony z socjologii zawiera w sobie pewną dwuznaczność. Z jednej strony prowadzi do ulepszeń i racjonalizacji życia społecznego. Z drugiej strony usługi socjologów przyczyniają się do usprawiedliwienia technik rządzenia społeczeństwami, manipulacji postawami ludzkimi, zwiększenia wydajności na rzecz prywatnych zysków. Socjologia jako nauka praktyczna, wyjaśnia fakty społeczne. Ujmują to jej funkcje:
-poznawcza ? badanie i dostarczanie wiedzy o rzeczywistości społecznej,
-humanistyczna ? oddziaływanie na świadomość ludzi wiedzy o zbiorowościach, zjawiskach i procesach społecznych,
-socjotechniczna ? wykorzystanie wiedzy, teorii i pojęć socjologicznych w praktycznym działaniu.

3. Podstawowe stanowiska teoretyczne.
Nazwa nauki socjologia została wprowadzona przez przedstawiciela francuskiej myśli oświeceniowej Augusta Comte?a. Nazwa pierwotnie przez niego używana to fizyka społeczna.

Podobne prace

Do góry