Ocena brak

Socjologia jako nauka o społeczeństwie

Autor /Olexanderhoift Dodano /22.03.2006

SOCJOLOGIA wykład 09.12.07

Socjologia jako nauka o społeczeństwie.

Socjologia dzieli sie na 2 etapy:
1. Przed| socjologiczna wiedza o społeczeństwie
2. Powstawanie socjologii - August Comte (1798-1857)

Ad1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie dzieli sie na:
I. Wiedza potoczna
II. Wrażliwość artystyczna
III. Refleksja filozoficzna

I. Wiedza potoczna:
A). Jest zbiorem spostrzeżeń przypadkowych i osobistych ( skłonność do generalizowania naszego punktu widzenia)
B). mądrość potoczna jest fragmentyczna i niespójna
C). Mądrość potoczna jest często pochopna (nieraz bardzo nie troszczymy się bardzo o udowodnienie swoich konkluzji).
D). Wiedza zdroworozsądkowa jest apodyktyczna (nie stronimy od ocen, sądów wartościujących).

II. Wrażliwość artystyczna (sztuka)
Jest oczywista w literaturze przejawia się w poezji, dramacie, publicystyce, malarstwie, rzeźbie, twórczości muzycznej, filmie, fotografii czy reportażu
(dominujący temat to los człowieka, a człowiek jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwem).

III. Refleksja filozoficzna

Filozofia społeczna lub filozofia polityczna
A).Celem jest odkrycie prawdy o świecie
B). Refleksja uprawiana jest profesjonalnie przez zawodowych myślicieli a nie przy okazji codziennych spraw.
C). Większą wagę przywiązuję się do precyzyjnego formułowania i uzasadniania wypowiadanych sądów.
D). Tezy wiąże się w całościowe systemy akcentując ich logiczną spójność i dążąc do wypełnienia się wszystkich ról niewiedzy
E). Normatywnym wartościujący punkt widzenia.

Ad 2. Powstawanie socjologii dzielimy na 2 etapy:
I. Etap przednaukowy
II. Etap naukowy

Ad I. Etap przednaukowy- charakterystyczny jest dla starożytnych myślicieli
(Platon- " Państwo", Arystoteles-" Polityka")
Obydwoje zajmują się problemami dotyczącymi społeczeństwa, państwa i prawa, związków jednostki ze społeczeństwem,
Mechanizmami, zdobywania i sprawowania władzy.

Platon- antydemokratyzm i antyindywidualizm. Stworzył on hierarchię ustrojów politycznych od najwyższych do najniższych
1. Republika arystokratyczna
2. Monarchia arystokratyczna
3. Arystokracja rycerska
4. Oligarchia (rządy bogatych)
5. Demokracja (rządy ludu)
6. Tyrania (władza despotyczna jednostki)

Platon z polityką wiąże tzw. Wieczne wartości czyli dobro, prawda, i sprawiedliwość, które powinny być realizowane przez państwo czyli społeczeństwo. Warunkiem stworzenia doskonałego państwa jest zachowanie ścisłej hierarchii w społeczeństwie podzielonym na klasy i rządzonym przez elitę. Wg Platona celem życia społeczeństwa jest państwo jako całość a nie szczęście jednostek (obywateli).

Arystoteles- dokonuje podziału form ustroju politycznego na dobre i złe.
Dobre formy ustroju politycznego to: monarchia i arystokracja natomiast złe to: tyrania, oligarchia i demokracja. Arystoteles określa swoje poglądy w oparciu o analizę systemów politycznych.

Podobne prace

Do góry