Ocena brak

Socjologia, a wiedza potoczna o społeczeństwie

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

SOCJOLOGIA – to nauka o społeczeństwie.

Nazwa pochodzi od łac. słowa societas, (społeczeństwo) oraz od greckiego słowa logos – nauka.

  •  Termin socjologia został użyty po raz pierwszy przez A. Comte'a, który starał się stworzyć „naukę o społeczeństwie” na wzór nauk przyrodniczych

Celem badań socjologii jest odkrycie związków zachodzących w obrębie stosunków społecznych i porządku struktury społecznej, praw rozwoju instytucji społecznych w danym środowisku społecznym i ewolucji samego środowiska społecznego, wykrycie sił, które kierują rozwojem stosunków społecznych, współdziałania i walk społecznych, procesów przystosowania stosunków społecznych do warunków czasu i miejsca i przystosowania do przemian historycznych.

Historia myśli socjologicznej

  • Epoka teologiczna (od fetyszyzmu, politeizmu do monoteizmu) opis zjawisk miał swoje odwołanie do bóstw i duchów;

  • Epoka metafizyczna (abstrakcyjna) – zburzono stare wierzenia i porządek społeczny w okresie reformacji i oświecenia;

  • Epoka pozytywna – ustalanie faktów i odkrywanie stałych związków wolnych od metafizyki

Socjologia zrodziła się z potrzeby zmienienia oraz ulepszenia otaczającego nas świata zjawisk społecznych.

Każdy człowiek żyje w społeczeństwie , dąży do zaspokojenia swoich potrzeb i realizacji zamierzonych celów, kierując się zdrowym rozsądkiem, codziennymi doświadczeniami nabywając w ten sposób własną potoczną wiedzę na temat zjawisk społecznych.

Jednak w dobie zachodzących przemian społeczno - gospodarczych, wydarzeń politycznych w kraju i na świecie, napotykamy wiele trudności, stajemy się bezradni wobec tej rzeczywistości. Wiedza potoczna, którą posiadamy jest utarta stereotypami, które często prowadzą do ujemnych konsekwencji i nie wystarcza do tłumaczenia tych zjawisk i faktów społecznych do działań i załatwiania wielu spraw życiowych. Stąd też powinna być uzupełniona wiedzą naukową socjologiczną, która pomaga w racjonalnym orientowaniu się w problemach społeczno-ekonomicznych, z którymi spotykamy się na co dzień, pomaga dostrzec głębsze powiązania stosunków społecznych, ich złożoności i zależności, służy do przewidywania możliwych następstw zastosowanych działań i następstw zastosowanych środków.

Podobne prace

Do góry