Ocena brak

SOBÓL I PANNA. Cykl myśliwski, powieść J. Weyssenhoffa

Autor /edulek Dodano /30.03.2012

SOBÓL I PANNA. Cykl myśliwski, powieść J. Weyssenhoffa, wyd. w Warszawie 1912, z ilustracjami H. Weyssenhoffa. Autor nawiązywał do bogatej, tradycji sięgającej Pola, Mickiewicza, Reja. Podjął aktualny w okresie modernizmu problem stosunku natury do cywilizacji. Uważał tę opozycję za nieodzowny składnik kultury, lecz zarazem widział możliwość doraźnego, „wakacyjnego" odświeżania pierwotnego związku człowieka ż przyrodą. S. i p. (podobnie jak Unia) wypełniona jest opisami litew. krajobrazu. Na tym tle przedstawione są liczne sceny polowań i spotkania miłosne bohaterów: studenta Michała Rajeckiego i młodej Litwinki z zaścianka, Warszulki (której kreację porównywano dó:;Swentyny z Beniowskiego J. .Słowackiego). Powieść jest prawie pozbawiona fabuły, a kompozycja akcentuje rytm doznań uczuciowych. Opisy przyrody, nierozdzielnie związane z elementami fabularnymi, sugerują jedność świata organicznego. Tytuł powieści nawiązuje do popularnej piosenki staropolskiej. Realizując po raz drugi (po Żywocie i myślach Zygmunta Podfilipskiego) powieść na pograniczu tradycji i nowoczesności, stworzył Weyseenhoff dzieło wysoce oryginalne i chętnie czytane.

Wyd. i wstęp J. Krzyżanowski, W. 1948,1978.

Podobne prace

Do góry