Ocena brak

SOBIESZCZAŃSKI FRANCISZEK MAKSYMILIAN, właśc. FRANCISZEK WŁADYSŁAW

Autor /edulek Dodano /30.03.2012

SOBIESZCZAŃSKI FRANCISZEK MAKSYMILIAN, właśc. FRANCISZEK WŁADYSŁAW, ur. 10 X 1814 w Bychawie pod Lublinem, zm. 3 VI 1878 w Warszawie, historyk, dziennikarz. Kształcił się dorywczo, m. in. w zawodzie drukarza, 1834-38 w Krakowie, Niemczech i Paryżu; 1840-42 był, za cenę uwolnienia z Cytadeli, agentem carskim wśród emigracji. W Warszawie pracował 1846-63 w Komitecie Cenzury (1861 prezes), ogłaszając w czasopismach liczne studia i szkice, m. in. ułomki przygotowywanej historii Warszawy, której „wzrostu i stanu" Rys historyczno-statystyczny wydał 1848 (wznów. 1974). Autor Wiadomości historycznych o sztukach pięknych w dawnej Polsce (t. 1-2 1847-49), był członkiem zespołu red. „Tygodnika Ilustr." i encyklopedii S. Orgelbranda (ok. 3000 haseł, m. in. o prasie i drukarstwie).

Warszawa. Wybór publikacji, oprac, i wstęp K. Zawadzki, t. 1-2, W. 1967.

Podobne prace

Do góry