Ocena brak

SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa

Autor /edulek Dodano /30.03.2012

SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa, powst. 1898-1900, wyd. w Warszawie 1901. W tomie tym przeciwstawił się poeta nastrojom pesymizmu i niemocy, dominującym w poezji modernist., głosząc - z inspiracji F. Nietzschego -afirmację wartości życia i pochwałę człowieka aktywnego, walczącego o swą jakość wewnętrzną. Tę aktywistyczną i antropocentryczną postawę wyrażają m. in. wiersze Kowal, Odrzućmyż raz, Precz zmoro, Nadmiar i cykl tyt. (tytuł zaczerpnął Staff z wiersza K. Tetmajera Hymn do miłości). Na tle poezji ówczesnej był to ton samodzielny i te właśnie utwory zdecydowały o filoz. i artyst. odrębności Staffa wśród modernistów oraz wyznaczały kierunek rozwojowi jego twórczości. Poza tym nurtem zebrane w tomie wiersze wyrażają różne tendencje modernizmu z szeregiem obiegowych wówczas motywów. Są wśród nich wiersze nastrojowo-dekadenckie (Szara spękana ziemia, Melancholia, Idziemy, Deszcz jesienny), a także „duszoznawcze", zmierzające do analizy wnętrza człowieka widzianego ambiwalentnie w jego sprzecznościach (Los opętany, Citta dolente, Samotna noc). Debiut Staffa ujawnia właściwy całej dalszej jego twórczości kunszt poet. w zakresie formy wiersza.

I. MACIEJEWSKA Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, W. 1965; J. KWIATKOWSKI U podstaw liryki Leopolda Staffa, W. 1966.

Podobne prace

Do góry