Ocena brak

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013

SNMP (Simple Network Management Protocol) - protokół komunikacyjny do zarządzania środowiskiem komputerowym w architekturze sieciowej wprowadzonej przez IBM w celu ujednolicenia połączeń komputerów z terminalami różnych firm. Protokół rozszerzony, z uwzględnieniem komunikacji przez sieć Internet, jest implementowany w większości uznanych systemów sieciowych, takich jak: OpenView (Hewlett-Packard), SunNet Manager (Sun), Ne- tView (IBM), Solstice (Sun), Spectrum (Cabletron).

W zarządzaniu przez Internet system SNMP korzysta z protokołów datagramowych UDP, wchodzących w skład zestawu TCP/IP. Informacja o stanie urządzeń i poszczególnych fragmentów sieci, jest zbierana przez agentów (także agentów zastępczych proxy), działających w węzłach sieci i rejestrowana w bazie danych MIB - w ściśle zdefiniowanym formacie, co pozwala na ich późniejsze wykorzystywanie przez różne systemy sieciowe. Rozszerzeniem protokołu SNMP dla sieci telekomunikacyjnych jest protokół zarządzania CMIP - oparty na modelu ISO/OSI.

Prostota i łatwość implementacji - decydujące o popularności stosowania protokołu SNMP - zostały okupione niskim poziomem bezpieczeństwa przesyłanych informacji i skomplikowaniem funkcji agentów rozmieszczanych w poszczególnych urządzeniach i węzłach sieci. Najnowsza wersja SNMPv2, zgodna z pierwowzorem, oprócz zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, jest bardziej efektywna - zapewniając odczyt większej ilości informacji jednym komunikatem.

Podobne prace

Do góry