Ocena brak

ŚMIGŁY-RYDZ EDWARD (1886-1941) - marszałek Polski

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Żołnierz Legionów Polskich (1914-17), komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (1917-18), w listopadzie 1918 r. wszedł w skład Tymczasowego Rządu Lu­dowego Republiki Polskiej w Lubli­nie jako minister spraw wojsko­wych. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. jako dowódca 3 armii, Frontu Południowo-Wscho­dniego i Środkowego, prawego skrzydła grupy uderzeniowej w bi­twie warszawskiej oraz 2 armii. 13 maja 1935 r. został generalnym inspektorem sił zbrojnych (Naczel­nym Wodzem w okresie pokoju -stanowisko to objął po zmarłym marsz. Józefie Piłsudskim).

We wrześniu 1939 r. był Naczelnym Wodzem; 7 września opuścił War­szawę, co wobec braku łączności ra­diowej zdezorganizowało system dowodzenia wojskami. 18 września przekroczył granicą Rumunii, gdzie został internowany. 10 grudnia przedostał się na Węgry, skąd 30 października 1941 r. dotarł do Warszawy. Bezskutecznie usiłował stworzyć tajną organizacją wojsko­wo-polityczną.

Przyjmuje sią, że zmarł 2 grudnia 1941 r., jednakże ze względu na warunki ścisłej konspi­racji data i okoliczności śmierci nie zostały ostatecznie wyjaśnione.

Podobne prace

Do góry