Ocena brak

Śmierć i pogrzeb

Autor /Szewcowa Dodano /31.01.2012

W różnych społeczeństwach różny jest również stosunek do śmierci. Uwidacznia się on w sposo­bach pochówku. Najszerzej rozpowszechnię są grzebanie ciał zmarłych w ziemi i palenie ich. Na Zachodzie ciała zmarłych najczęściej się zakopu­je, w wielu innych społeczeństwach, na przykład w Indiach, tradycyjną metodą pogrzebu jest stos całopalny. Znane są też inne sposoby pochówku - w Ameryce Południowej żyją ludy, które ciała swoich zmarłych pozostawiają w specjalnie przy­gotowanych klatkach. Ciało można też zmumifi­kować. Mimo tych różnic, pogrzeby niemal we wszystkich kulturach mają bardzo uroczystą for­mę, stanowią rodzaj ostatniego pożegnania zmarłe­go przed długą drogą do świata umarłych.

■ Na Zachodzie kolorem żałoby jest czerń. Są jednak społeczeństwa, gdzie symbolem żałoby jest biel. Tak jest, na przykład, w krajach muzułmańskich i w Chinach.

Podobne prace

Do góry