Ocena brak

Służba konsularna - Cztery klasy przedstawicieli służb konsularnych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

a) konsulów generalnych

b) konsulów mianowanych przez organy centralne

c) wicekonsulów

d) agentów konsularnych (może być powołany przez konsula).

W praktyce służby konsularnej państw rozróżniać należy: konsulów zawodowych - obywatel państwa wysyłającego, funkcjonariusz resortu służby zagranicznej oraz konsulów honorowych - obywatel państwa przyjmującego, zajmujący się działalnością gospodarczą na jego terenie, utrzymujący stosunki z państwem wysyłającym, które powierza mu pewien zakres funkcji konsularnych.

Podobne prace

Do góry