Ocena brak

SŁUSZNOŚĆ

Autor /marjan Dodano /13.11.2012

 

SŁUSZNOŚĆ łc. iustitia; ang. right fullness, validity; fr. justesse; nm. Richtigkeit

et. Moralny aspekt prawdy. W odróżnie­niu od -^ prawdziwości — wartość przypi­sywana wypowiedziom, które ze stanowi­ska niekognitywistycznego (tzn. zaprzecza­jącego możliwości zbudowania naukowego systemu etyki normatywnej) nie są zdania­mi w sensie logicznym, a więc przypisywa­na takim np. zdaniom etycznym, jak oceny, dyrektywy, normy. Imperatyw kategorycz­ny I. Kanta byłby w powyższym sensie słu­szny, nie zaś prawdziwy. Słuszność to coś mniej lub bardziej oczjrwistego i jednozna­cznego; nie jest ona zjawiskiem intelektu­alnym, lecz etycznym.

Podobne prace

Do góry