Ocena brak

SŁUCKI ARNOLD

Autor /edulek Dodano /29.03.2012

SŁUCKI ARNOLD, ur. 15 IV 1920 w Tyszowcach (Lubelskie), zm. 15 XI 1972 w Berlinie Zach., poeta, publicysta. Od 1934 w Warszawie, działacz KZMP. Podczas wojny w ZSRR, walczył w Armii Czerwonej i I Armii WP, red. gazety żołnierskiej „Do boju". Po 1944 czynny w ruchu młodzieżowym (ZWM), 1946-50 studiował filozofię na UW, 1953-56 czł. zespołu red. „Przeglądu Kulturalnego". W 1968 wyjechał z kraju, przebywał m.in. w Izraelu, nast. w Berlinie Zachodnim. Początkowo uprawiał poezję publicyst. (np. Ziemia jaśnieje 1950, Słońce nasz towarzysz 1951), później lirykę refleksyjną o charakterze wizyjno-symbolicznym, odwołującą się do tradycji humanist., do motywów bibl. i antycznych, a także do wspomnień dzieciństwa. Ogłosił m.in. zbiory wierszy Dzwony nad Wisłą (1958), Promienie czasu (1959), Mity na wiosnę (1962), Dolina dziwów (1964), Eklogi i psalmodie (1966), ponadto Wiersze wybrane (1956), Faktura światła. Wybór wierszy 1944-1964 (1965); szkice Polemiki i refleksje (1957).

Podobne prace

Do góry