Ocena brak

SŁUCHANIE JAKO CZYNNIK ZAPEWNIAJĄCY SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKOWANIA

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

70% tzw. aktywnego dnia poświęcamy na komunikowanie

Struktura czasu w procesie komunikowania:

42% słuchanie

32% mówienie

15% czytanie

11% pisanie

Słuchanie obejmuje:

1. Słyszenie

2. Uważanie

3. Zrozumienie

4. Zapamiętywanie

Z zagadnieniem selektywnej uwagi wiąże się:

 • tzw. prawo najmniejszego wysiłku w słuchaniu (najlepsze są programy telewizyjne)

 • problem coctail party (rozmowa w grupie osób)

 • progiem słyszalności

 • poziom pobudzenia i zainteresowania danej osoby (stan pobudzenia sprzyja pobudzeniu bodźców)

Rodzaje słuchania:

1. Słuchanie dla przyjemności

2. Uważne, wnikliwe słuchanie

3. Słuchanie krytyczne

4. Słuchanie empatyczne (gdy słuchacz stara się wczuć w sytuację mówiącego)

Przyczyny nieskutecznego słuchania:

1. Problemy ze słuchem

2. Przeciążenie

3. Dekoncentracja

4. Szum informacyjny

5. Osądzanie

6. Zaabsorbowanie sobą

7. Gadatliwość

8. Obawa

Sposoby słuchania:

 1. Słuchanie refleksyjne – rodzaj uczestnictwa w procesie komunikowania się za pomocą słów, w których słuchacz odzywa się do mówcy w sposób pozbawiony osądów. Robi to tylko po to aby sprawdzić czy właściwie zrozumiał to co zostało powiedziane.

 • Wyjaśnianie

 • Parafrazowanie

 • Odzwierciedlanie emocji i uczuć

 • Podsumowywanie

  2. Słuchanie nierefleksyjne – najprostsza forma słuchania towarzyszy mu reakcja typu „mhm” i zachowanie „uważnej ciszy”.

  Kiedy należy słuchać nierefleksyjnie?

1. Gdy mówca jest skłonny opowiedzieć o swoich zamiarach, poglądach czy propozycjach.

2. Gdy mówca czuje nieodpartą potrzebę wyrzucenia z siebie intensywnych emocji.

3. Gdy mówca ma kłopoty z przedstawieniem swoich problemów osobistych.

4. Gdy mówca nie czuje się swobodnie rozmawiając z osobą posiadającą wiedzę, będącą zwierzchnikiem, wykładowcą czy nauczycielem.

Kiedy słuchanie nierefleksyjne staje się niewystarczające?

 1. Gdy mówca nie jest dostatecznie skłonny do mówienia

 2. Gdy mówca może odebrać omyłkowo słuchanie nierefleksyjne jako dowód że się z nim nie zgadzamy

 3. Gdy mówca oczekuje aktywnej formy wsparcia i w takiej sytuacji słuchanie nierefleksyjne odebrane będzie jako lekceważenie

 4. gdy mówca ma zwyczaj nie dopuszczać innych do głosu, jest egoistą, próbuje manipulować innymi

  Dlaczego należy słuchać refleksyjnie?

1. Wiele słów ma kilka a nawet kilkanaście znaczeń.

2. Informacje muszą być „odkodowane”.

3. Ludzie mają kłopoty z jasnym formułowaniem swoich myśli, szczególnie osoby nieśmiałe, które nie chcą nikogo urazić.

4. Istnieją czynniki subiektywne utrudniające porozumiewanie się.

Jak polepszyć słuchanie (praktyczne wskazówki)?

1. Uzbroić się w cierpliwość i pozwolić mówcy skończyć.

2. Zrobić przerwę, jeśli nie mamy czasu na słuchanie.

3. Skoncentrować uwagę na temacie i mówcy, a nie na własnych przemyśleniach.

4. Okazać gotowość do uczenia się oraz otwartość na opinie innych.

5. Likwidować bariery komunikacyjne.

6. Nie prezentować pseudosłuchania.

Podobne prace

Do góry