Ocena brak

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego''

Autor /edulek Dodano /29.03.2012

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego'', dziennika wyd. w Warszawie od 1947 przez Stow. ,,Pax"; wychodzi od 1952; red. w Olsztynie i Warszawie. Założyciele: W. Gębik, W. Kętrzyński (wnuk), M. Lengowski, F. Leyk, T. Ruczyński, M. Sendrowska, A. Śliwa, T. Stępowski, L. Wernic, W. Wnuk, M. Zientara-Malewska. Red. nacz.: L. Wernic (1952-69), Z. Skrzypkowski (od 1969); zespołem olszt. kierowali: Sendrowska (1952-61), Stępowski (1961-65), B. Koziełło-Poklewski (1965-69), K. Koziełło-Poklewska (1969-72), T. Swat (1972-74), E. Tryniszewski (od 1974). Pismo zainicjowało upowszechnienie problematyki regionu, włączyło się w nurt integracji kult. Ziem Zach. i Pn. z Macierzą; publikuje materiały etnogr., hist. i lit. dokumentujące walkę o polskość, artykuły n.t. aktualne, reportaże. Redakcja, inspirator i organizator konkursów lit., Roku Kajkowskiego, jubileuszów działaczy i pisarzy regionalnych, została 1962 wyróżniona nagrodą publicyst. ,,Pax" im. W. Pietrzaka, 1977 - Złotą Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur".

„S. na W. i M." 1967 nr 50 (jubileuszowy).

Podobne prace

Do góry