Ocena brak

Słowo Boże

Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012

Objawienie się Boga w dziejach (DV 1-5, 26) jako Słowo wypowiedziane, napisane i wcielone.

1. Słowo Boże jest twórcze (Rdz 1, 1-2, 4) i skuteczne (Iz 55, 10-11). Bóg przemawiał przez proro-ków (Hbr 1, 1; 2 P 1, 21). Jezus głosił słowo Boże (Łk 5, l), podobnie Jego apostołowie (Dz 13, 5; 17, 13; 1 Tes 2, 13) oraz ci, którzy ich naśladowali w prawdziwym przepowiadaniu “Ewangelii Bożej” (1 Tes 2, 9), rzeczywistości, która się równocześnie objawia i zbawia (Rz 1, 15-17; 1 Kor 1, 18; 2 Kor 2, 14-16).

2. Pismo Święte, napisane pod szczególnym natchnieniem Ducha Świętego (Rz 15, 4; 2 Tm 3, 16; 2 P 1, 20-21; zob. DV 11), jest słowem Bożym, które oświetla i żywi liturgię Kościoła, jego naukę i życie.

3. Odwieczny Syn Boży jest Słowem, które “stało się Ciałem” (J 1, 14), czyli osobowym samoukazaniem się Boga.

Zob. logos, natchnienie biblijne, objawienie, preegzystencja, prorok, słowo i sakrament.

Podobne prace

Do góry