Ocena brak

SŁOWNIK

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SŁOWNIK ang. vocabulary; fr. vocabulaire; nm. Wortschatz

Zasób wyrażeń prostych danego ^ję­zyka (2), z których na podstawie reguł składni (—> syntaksa logiczna) konstruuje się wyrażenia złożone pewnych typów, ta­kie jak zdania proste, zdania złożone itp. W językach naturalnych słownikami są zasoby słów tych języków, natomiast w ję­zykach sztucznych (np. w języku nauk matematycznych) słowniki języka składają się z prostych symboli. Słowniki języ­ków sformalizowanych nazywa się —> al­fabetami tych języków.

Mowa ludzka w danym języku zawiera ogromną liczbę jednostek leksykalnych (słów, morfemów), a zadaniem słownika jest sporządzenie ich listy, zaopatrzonej w różne informacje (fonologiczne, syntaktyczne, semantyczne itp.) o tym, jakie miejsce w systemie tego języka zajmuje każda z owych jednostek. Od słowników praktycznych (dictionaries) należy odróż­niać słowniki teoretyczne (nazywane tak­że leksykonami — lexicons), które są częścią składową teorii lingwistycznych i od­twarzają wiedzę użytkownika danego ję­zyka o jego jednostkach leksykalnych.

Podobne prace

Do góry