Ocena brak

SŁÓWKA, zbiór wierszowanych utworów satyryczno-kabaretowych T. Boya-Żeleńskiego

Autor /edulek Dodano /29.03.2012

SŁÓWKA, zbiór wierszowanych utworów satyryczno-kabaretowych T. Boya-Żeleńskiego, wyd. we Lwowie 1913 z podtyt. Zbiór wierszy i piosenek z 16-ma melodiami w tekście. Do wyd. 1 weszły teksty ogł. uprzednio zbiorków: Igraszki kabaretowe (1908), Piosenki i fraszki „Zielonego Balonika" (1908), Nowe piosenki (1910), Gdy się człowiek robi starszy... (1911), oraz fragm. Szopek krakowskich „Zielonego Balonika' (1911-12). Wyd. nast. (1916 i 1918) objęły także zawartość zbiorków Markiza i inne drobiazgi (1914), Słońce jesienne (1915) i Z mojego dzienniczka (1917), ustalając definitywny kształt całości. Wiersze S. wyrosły z atmosfery kabaretu krak. —> Zielony Balonik i stanowią artyst. dokument życia społ., obycz. i kult. Krakowa z pierwszych lat XX w. Obiektem ataków Boya, łączących satyr, kpinę z lekkim, finezyjnym dowcipem, są tu z jednej strony przejawy galicyjskiego konserwatyzmu, krak. arystokracja i,,filistrzy'' z ich pruderią obycz. i bogoojczyźnianą frazeologią, a z drugiej - cyganeria młodopol. i jej mitologia ,,kapłaństwa sztuki''. Miarą popularności S. stało się upowszechnienie wielu zawartych w wierszach aforyzmów i „porzekadeł" w języku potocznym.

Wyd. i wstęp J. Kott w: Pisma, t. 1, W. 1956.

Podobne prace

Do góry