Ocena brak

Słówka i zwroty - W poszukiwaniu pracy

Autor /Maksymilian Dodano /15.11.2011

Słownik:

 • a temporary job- praca dorywcza

 • aptitude- uzdolnienie

 • available- osiągalny, do dyspozycji

 • book-keeper- księgowy

 • clerk- urzędnik

 • delivery job- praca doręczyciela

 • full time job- praca na cały etat

 • good working conditions- dobre warunki pracy

 • marital status- stan cywilny

 • occupation- zajęcie

 • part time job- praca na pół etatu

 • qualifications- kwalifikacje

 • salary- pensja

 • secretary- sekretarka

 • shop-assistant- ekspedient

 • student ID (idenity card)-

 • to apply for a job- ubiegać się o pracę

 • to baby-sit- opiekować się dzieckiem

 • to hold a post- być na stanowisku

 • typist- maszynistka

 • work permit- pozwolenie na pracę

Zwroty:

 • Are there any vacancies?

 • Do I need a work permit?

 • I’m looking for a job?

Podobne prace

Do góry