Ocena brak

Słówka i zwroty - W banku

Autor /Maksymilian Dodano /15.11.2011

Słownik:

 • a safe deposit box

 • bureau de change- kantor

 • cash machine, cash dispenser- bankomat

 • cash transfer

 • commision- marża

 • counter- kasa

 • currency- waluta

 • current account- rachunek bieżący

 • deposit account, saving account- rachunek oszczędnościowy

 • exchange rate- kurs wymiany

 • foreign currency- dewizy

 • interest- oprocentowanie

 • small change- drobne monety

 • to cash a cheque- zrealizować czek

 • to change a note- rozmienić banknot

 • to keep money in the bank- trzymać pieniądze w banku

 • to withdraw money- wycofać pieniądze

 • traveller’s cheques- czeki podróżne

Zwroty:

 • Has my money arrived?

 • How would you like your money?

 • I’d like to change ... into ...

 • I’d like to open an account.

 • Is the money on my account

 • Keep the change- zatrzymaj resztę

 • to have money wired

 • What’s the exchange rate between ... to ...

 • Where is the nearest branch of the .... bank

Podobne prace

Do góry