Ocena brak

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE NAD ŚRODKOWYM DUNAJEM

Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012

 

Wielka „wędrówka ludów", która odepchnęła na pewien czas Słowian od Morza Czarnego i dolnego Dunaju, otworzyła przed nimi świetne perspektywy na zachodzie.

Plemiona germańskie, które dotąd bądź okupowały część praojczyzny Słowian, bądź też zajmowały obszary w bezpośrednim jej sąsiedztwie, znęcone otwierającymi się dla nich widokami na południu, zaczęły spływać ku Dunajowi.

Ich miejsce zajmowali stopniowo od schyłku IV i w ciągu V w. Słowianie. Przekroczyli oni Łabę i Salę, a na południu skolonizowali kotlinę czeską, Morawy, a później również Panonię. Nawiązali też kontakt ze Sklawinami, zajmującymi Podkarpacie, wschodnią część Panonii i ziemie położone na południe od Sawy.

Podobne prace

Do góry