Ocena brak

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE NA BAŁKANACH

Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012

 

Najazdy słowiańskie dotknęły w wysokim stopniu bałkańskie prowincje Cesarstwa. Najeźdźcy spustoszyli brzegi dalmatyńskie, docierając pod mury Dyrrachium. W r. 549 ofiarą ich padła Tracja. Bezpośredniemu zagrożeniu uległ Konstantynopol i Saloniki, a wróg przedostał się nawet na obszar Tessalii. Dla powstrzymania inwazji dyplomacja konstantynopolitańska uciekła się do pomocy Awarów.

Na dłuższą metę środek ten okazał się jednak zawodny, bowiem po pewnym czasie Słowianie w porozumieniu z Awarami wznowili swoje wyprawy (patrz s. 56). W latach 578—581 nie tylko wdarli się do Tessalii, ale przedostali się na Peloponez i wyspy Archipelagu. Po katastrofie zaś Maurycjusza w 602 r., skolonizowali znaczną część Półwyspu Bałkańskiego, którego ludność na skutek tego zmieniła radykalnie swoje oblicze etniczne.

Wkraczający na ziemie Cesarstwa Słowianie hołdowali organizacyjnej formie tzw. „demokracji wojennych". Na skutek tego nie byli jeszcze zdolni do stworzenia jednolitego państwa. Niemniej jednak ich przebywanie na Bałkanach było dla Bizancjum' w wysokim stopniu uciążliwe.

Toteż dyplomacja konstantynopolitańska postanowiła uciec się do tradycyjnej taktyki i z kolei zwalczać Słowian rękoma turskich Protobułgarów, którzy w swojej wędrówce ku zachodowi znaleźli się na stepach czarnomorskich.

Podobne prace

Do góry