Ocena brak

SLIM WILLIAM JOSEPH (1891-1970) - generał

Autor /xyz Dodano /01.03.2011

Brytyjski oficer, na początku II woj­ny światowej dowodził hinduską 5 dywizją piechoty w Sudanie; w cza­sie natarcia na pozycje wojsk wło­skich w Gallabat odniósł ranę. W 1941 r. objął dowództwo hindu­skiej 10 dywizji piechoty, która wal­czyła z wojskami *Vichy w Syrii. W marcu 1942 r. wyjechał do *Bir-my, gdzie dowodził I korpusem (Bur-corps), który przed przeważającymi silami japońskimi wycofał do Indii.

Tam dowodził XVII korpusem, a na­stępnie w październiku 1943 r. 14 ar­mią, która od lutego 1944 r. brała udział w zwycięskich walkach na te­rytorium Birmy, doszła do Rangunu i walczyła z niedobitkami wojsk ja­pońskich w rejonie Sittang.

Od sierp­nia 1945 r. dowodził lądowymi woj­skami Sprzymierzonych w południo­wo-wschodniej Azji. Po zakończeniu wojny objął stanowisko szefa Impe­rialnego Sztabu Generalnego.

Podobne prace

Do góry