Ocena brak

SLESSOR JOHN (1897-1979) - generał (Air Marshal)

Autor /xyz Dodano /01.03.2011

Brytyjski oficer, w chwili wybuchu wojny był dyrektorem wydziału pla­nowania brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa (uczestniczył w pierwszej konferencji w Waszyngtonie 1941-42). Od kwietnia 1941 r. dowodził 5 grupą lotnictwa bombowego. W kwietniu 1942 r. objął stanowisko asystenta szefa sztabu sił powietrz­nych. W lutym 1943 r., w decydują­cym okresie wojny o * Atlantyk, zo­stał szefem Dowództwa Obrony Wy­brzeża (RAF Coastal Command).

Od stycznia 1944 r. dowodził jedno­stkami RAF w rejonie Morza Śród­ziemnego, a następnie siłami powie­trznymi Sprzymierzonych na tym te­atrze działań wojennych.

Podobne prace

Do góry