Ocena brak

SŁAWIŃSKI JANUSZ

Autor /edulek Dodano /29.03.2012

SŁAWIŃSKI JANUSZ, ur. 15 III 1934 w Warszawie, teoretyk literatury, krytyk literacki. Po studiach polonist. na UW (1951-55) rozpoczął pracę nauk. pod kier. K. Budzyka, 1956-62 współpracował z mies. „Twórczość". W 1956-68 pracownik nauk. UW, od 1962 jednocześnie IBL PAN, kierował od 1967 Pracownią Poetyki Hist. (nast. Systematyki Form Lit.), habilitowany 1971, prof. od 1983, red. serii —> Z Dziejów Form Artyst. w Literaturze Pol. (od 1967), współzał. (1972) i współred. dwumiesięcznika —> „Teksty". Zajmuje się gł. badaniami z pogranicza poetyki hist. i lingwistycznej oraz socjologii literatury, podstawowymi kategoriami opisu i interpretacji dzieła lit. i procesu hist.lit., problemami metodol. i terminologicznymi współcz. literaturoznawstwa. Ogłosił rozprawę Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej (1965), wyróżnioną 1965 nagrodą nauk. im. T. Mikulskiego, zbiór studiów Dzieło, jęzvk, tradycja (1974), ponadto wybór prac w języku niem. Literatur ais System (1975, tłum. R. Fieguth). Z M. Głowińskim i A. Okopień-Sławińską opracował Zarys teorii literatury (1962, wyd. 4 1975), z wym. oraz z T. Kostkiewiczową pierwszy tego rodzaju w Polsce Słownik terminów literackich (1976); jest też współautorem Ćwiczeń z poetyki opisowej (1961) i zbioru Czytamy utwory współczesne. Analizy (1967). Inicjator i organizator zbiór, przedsięwzięć badawczych i wydawn., redagował m. in. prace zbiór. Liryka polska. Interpretacje 11966, z J. Prokopem), Problemy socjologii literatury (1971), Badania nad krytyką literacką (1974). Wydał zbiory studiów K Budzyka (1966) i J. Mukarovskiego (1970), opracował Współmierna o Julianie Przybosiu (1976), poprzedził wstępem Wiersze M. Białoszewskiego (1976).

Podobne prace

Do góry