Ocena brak

SKWARCZYŃSKI Zdzisław

Autor /edulek Dodano /29.03.2012

SKWARCZYŃSKI Zdzisław, ur. 15 II 1914 w Łodzi, historyk literatury. W czasie studiów polonist. na UW (1933-37) należał do grupy młodych krytyków skupionych wokół L. Frydego; był też czł. Klubu Artyst. „S". Od 1945 związany z UŁ (rektor 1969-72), prof. (od 1954), dyr. Instytutu Filologii Pol. UŁ (1971-79), długoletni czł. ŁTN i red. jego wrydawnictw. Należał do redakcji tyg. „Wieś" (1947—48), dwumies. „Życie Lit." („Zagadnienia Lit.") 1948, współred. rocznika Prace Polonistyczne (od 1955, red. nacz. od 1970). Zajmuje się gł. okresem oświecenia, późnym klasycyzmem warsz. i wil., a także wybranymi problemami literatury XX w. Ogłosił m. in. szkice monogr. Władysław Reymont (1948), rozprawy Próba poglądu na dzieje literatury w XVIII wieku (1950), Chłop i sprawa chłopska w romansie stanisławowskim (1950), W szkole sentymentalizmu. „Tygodnik Wileński" z 1804 r. (1958), Kazimierz Kontrym. Towarzystwo Szubrawców(1961). Opracował Wybór pism F.S. Jezierskiego (1952), w serii BN ,, Wiadomości Brukowe" (1962) i Powrót posła J.U. Niemcewicza (1970). W serii Portrety Współcz. Pisarzy Pol. przedstawił sylwetkę S. Dygata (1976).

Podobne prace

Do góry