Ocena brak

Skutki ustania wspólności majątkowej

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Skutki te dotyczą nie tylko samego ustroju majątkowego, ale też losu majątku wspólnego:

  • W wypadku ustania małżeństwa przez śmierć jednego z małżonków połowa majątku wspólnego przypada małżonkowi pozostającego przy życiu, natomiast druga połowa należy do spadku po zmarłym

  • W wypadku rozwiązania małżeństwa (rozwód) skutkiem jest rozdzielność majątkowa

  • W wypadku dalszego trwania małżeństwa w miejsce wspólności zniesionej przez sąd powstaje rozdzielność majątkowa.

Samo ustanie wspólności majątkowej nie oznacza całkowitego ustania charakteru „wspólnego” majątku dorobkowego. Należy on nadal do obojga małżonków, jednak już nie jako wspólność łączna lecz przekształca się ona we wspólność w częściach ułamkowych. Każdy z małżonków może żądać ustalenie nierównych udziałów.

Chodzi o to, aby w wypadku istnienia ważnych powodów ustalić wysokość udziału z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego. Uprawnienie do rozporządzania udziałem współwłaściciela jest w odniesieniu do udziału małżonka ograniczonego.

Rozporządzenie takie jest skuteczne za zgodą drugiego małżonka, a nawet każdy z małżonków może rozporządzać swoim udziałem bez ograniczeń.

Podobne prace

Do góry