Ocena brak

Skutki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powoduje natychmiastową utratę pracy a także dalsze ujemne skutki dla pracownika. Pracownik traci prawo do nagrody z funduszu zysku przeznaczonego do podziału dla pracowników.

Ponadto rozwiązanie takie pociąga za sobą ujemne skutki także w zakresie długości pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek taki otrzymuje dopiero po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli spełniał warunki wymagane do jego nabycia.

Podobne prace

Do góry