Ocena brak

Skutki prawne zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Skutki prawne zawieszenia postępowania to skutki dla biegu terminów i dopuszczalności podejmowania czynności procesowych.

Skutki prawne dla biegu terminów należy rozważać w 2 przypadkach:

  • w przypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron lub niemożności nadania sprawie dalszego biegu zawieszenie wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej od dnia podjęcia postępowania. Nie wywołuje natomiast skutku wstrzymania terminów ustawowych;

  • we wszystkich innych przypadkach zawieszenia żadne terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od początku od dnia podjęcia postępowania. Terminy sądowe należy w miarę potrzeby wyznaczyć na nowo.

Skutkiem prawnym zawieszenia postępowania dla dopuszczalności podejmowania czynności procesowych jest zakaz podejmowania tych czynności. Podczas zawieszenia sąd nie podejmuje żądnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania . Czynności podejmowane przez strony, a nie dotyczące tych przedmiotów wywołują skutki dopiero od dnia podjęcia postępowania. Zarówno sąd jak i strony w trakcie postępowania nie mogą podejmować żądnych czynności z wyjątkiem tych które mają na celu podjęcie postępowania lub wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności.

Podobne prace

Do góry