Ocena brak

SKUTKI NIEWYKONANIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

W prawie międzynarodowym istnieją pewne środki kontroli i przymusu, mające zapewnić wykonywanie umów (np. układ obserwatorów). Jeśli jednak doszło do niewykonania umowy, skutkiem tego może być, np.:

  • czasowa okupacja terytorium jakiegoś państwa dla zabezpieczenia wykonywania jakiś zobowiązań

  • zerwanie z tym państwem stosunków dyplomatycznych, gospodarczych, kulturalnych...

  • sankcje polityczne bądź gospodarcze (zależnie od rodzaju niewykonanej umowy) – tylko RB

  • kontrola specjalnej organizacji czy agencji nad tym państwem

Podobne prace

Do góry