Ocena brak

SKUTEK

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SKUTEK łc. effectus; ang. ejfect; fr. effet, nm. Wirkung, Effekt

  1. metaf. Wynik działania —> przyczyny (IC) sprawczej. Skutkiem może być zarów­no istnienie jakiegoś bytu, jak i charakterystyczna dla tego bytu zmiana. Istnienie cze­goś jako skutku jest niezrozumiałe bez ist­nienia czegoś innego jako współmiernej z tym skutkiem przyczyny. Wszystko, co się staje (zmienia), ma swoją przyczynę (treść zasady ^ przyczjnowości /!/), i jest albo przyczyną wtórną, albo skutkiem, przy czym skutek może być z kolei przyczyną ja­kiegoś innego skutku. Pomiędzy pojęciami przyczyny i skutku zachodzi nierozerwalna łączność w tzw. związku przyczynowym.

  2. Każde następstwo w łańcuchu zda­rzeń.

Podobne prace

Do góry