Ocena brak

SKUTECZNA REFORMA (1054 - 1140)

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Od reformy klasztorów przeszedł Kościół do reformy papiestwa i całego swego życia (reforma gregoriańska).Kierują nią papieże, których władza ulega szybkiemu wzrostowi centralizacji. Zachód po wielkiejschizmie wschodniej tworzy zwartą jedność kościelną i pogłębia swą jedność kulturalną. Pragniewszakże jedności z Ziemią Świętą i cesarstwem bizantyjskim, zrywa się więc do pierwszej krucjaty. Nadalszy plan odsuwa się działalność misyjna wśród pogańskich ludów w basenie Morza Bałtyckiego, jedyniez ośrodka misyjnego w Hamburgu - Bremie stara się ją kontynuować arcybiskup Adalbert, a Polskadoprowadza do chrystianizacji Pomorza Zachodniego.

Adalbert, arcybiskup hambursko-bremeński (1043-1072), zasłużony jako misjonarz w Danii, Szwecji,Norwegii i na pobliskich wyspach, został mianowany przez Leona IX wikariuszem apostolskim dla ludów Północy, usiłował nadto utworzyć patriarchat Północy, ale sprzeciwiało się to wzrastającej centralizacjipapiestwa, nie znalazł więc zrozumienia w Rzymie. Od 1060 roku zajmował się misjami wśród Obodrzyców, korzystając ze środków państwowych jako regent za małoletniego cesarza Henryka IV. Jegodziałalności sprzyjał książę Gotszalk (1043-1066), który umocnił się na tronie Obodrzyców dzięki pomocyksiążąt saskich.

Adalbert utworzył z fundacji księcia dwa biskupstwa (Ratzeburg i Meklemburg), Kościół wszakże wśród Obodrzyców doznał ciosu, gdy możni strącili Gotszalka i pod wpływem silnegoośrodka pogańskiego w Radogoszczy narzucali powrót do dawnych wierzeń. Niewiele zmieniły rządychrześcijańskiego księcia, duńskiego Kanuta Lawarda, który otrzymał koronę obodrzycką od cesarza Lotara,ale już w 1131 roku został zamordowany, panowanie zaś objęli władcy pogańscy. W następnymokresie Sasi podjęli krucjatę przeciw pogańskim Słowianom.

Podobne prace

Do góry