Ocena brak

Skrzywienie przegrody nosa

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Wygięcie albo skrzywienie przegrody nosa (deviatio sepii nasi). Przegroda nosa wykazuje bardzo często wygięcie, które jest objawem częściowym ogólnej asymetrii czaszki. Już u płodów więcej niż w 50% przypadków zaznacza sic nieznaczna asymetria. Pod względem rozwoju przegroda nosa zbudowana jest z różnych składników: z kości zastępczej (blaszka pionowa kości sitowej), kości okładzinowej (lemiesz) i płyty chrzęstnej; każda z tych części ma swój własny rodzaj wzrastania i przypuszczalnie zboczenia współzależności rozwojowej między tymi trzema składnikami prowadzić mogą do wygięcia. Wytwarza się ono częściej w stronę prawą niż lewą. Silniejsze wygięcie może utrudniać oddychanie nosem. Wygięcie ogranicza się do przedniej i środkowej części przegrody, podczas kiedy część tylna lemiesza a zwłaszcza przegroda miedzy obu nozdrzami tylnymi przeważnie zachowuje swe symetryczne położenie.

Luk wygięcia przegrody nosa jest bardzo częsio załamany. Miejsce załamania odpowiada wyrostkowi tylnemu chrząstki przegrody nosa. To pasmo chrząstkowe zaznacza się na wypukłej stronie wygiętej przegrody w postaci skośnie położonego grzebienia, tzw. grzebienia przegrody (crista sepii); w miejscu tym przegroda jest na jgrubsza. Ponieważ grzebień przegrody położony jest skośnie, wstępując ku górze i ku tyłowi, więc narzędzie wprowadzone powyżej grzebienia do odpowiedniej połowy jamy nosowej z łatwością może być przezeń odchylone ku kości klinowej. Część przednia grzebienia przegrody zwrócona jest ku małżowinie dolnej, przez co wzrastanie tej małżowiny może być zahamowane; jest ona też zwykle mniejsza od małżowiny dolnej strony przeciwległej lub ma rynienkę odpowiadającą grzebieniowi. W części tylnej grzebień przegrody wstępuje do wysokości małżowiny środkowej, czasem może nieco hamować i jej rozwój.

Podobne prace

Do góry