Ocena brak

SKRZYDŁA

Autor /Ernestyn Dodano /16.04.2012

Na skrzydłach wiatru zob. Wiatr. Skrzydlate słowa, gr. ćpea pteróenta, wyrażenia, sentencje, które się powszechnie cytuje, nm. gefliigelte Worte\ ros. kryłdtyje słowd; ang. winged words\ u Homera stały epitet ozdobny, użyty w Iliadzie 46, w Odysei 58 razy. Skrzydła Azraela zob. Azrael. Skrzydła husarskie Zob. Husaria.

Młodości! dodaj mi skrzydła!

Niech nad martwym wzlecę światem

W rajską dziedzinę ułudy.

A. Mickiewicz, Oda do młodości, 2-4; dodaj - 'użycz'.

Podobne prace

Do góry