Ocena brak

SKOWROŃSKI Aleksander, pseud. ksiądz Ligocki

Autor /jota11 Dodano /29.03.2012

SKOWROŃSKI Aleksander, pseud. ksiądz Ligocki, ur. 9 II 1863 w Siemianowicach, zm. 4 X 1934 w Mikołowie, śl. działacz nar., poeta i publicysta; ksiądz. Pochodził z rodziny górniczej. Studiował teologię na UWr., czł. Towarzystwa Lit.-Słow., założyciel 1903 i prezes Pol. Towarzystwa Lud., 1917-19 prezes Tow. im. Św. Jacka. Proboszcz w Ligocie (1896-1921) i Mikołowie (od 1921). Piastował różne godności kościelne. Prezes SN na Śląsku. Początkowo pisał wiersze niem. i łac.; 1884 ogłosił pierwszy wiersz w języku pol. (Jam zmartwychwstanie), o treści patriot., zbliżony do —> Chorału K. Ujejskiego. Utwory S. porywały szczerością uczuć i wiarą w ideały (Ha! Już świta!, Młody Ślązak), często utrzymane w tonie religijnym. Rozwijał też twórczość publicyst., zwł. podczas plebiscytu i powstań śl., propagował oświatę lud. (broszura Oświaty kaganiec dla Śląska polskiego 1918), występował w obronie W. Korfantego (broszura Wojciech Kortanty 1930).

Wybór poezji, Mikołów 1933. SSB 2 (M. Orzechowski); s. SMAK A.S., działacz i publicysta śląski, Zesz. Nauk. Inst. Śl. w Opolu. Historia Literatury 1 (1957); S. SMAK A.S. (też wybór utworów), w: Pisarze śląscy XIX i XX wieku (zbiór.), Wr. 1963.

Podobne prace

Do góry