Ocena brak

Skomputeryzowana obrabiarka wielo­operacyjna

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Sterowanie skomputeryzowaną obrabiarką wielo­operacyjną polega na doborze parametrów odpo­wiednich dla obrabianego elementu. Komputer ana­lizuje wprowadzone dane, odpowiednio do nich wybiera i ustawia narzędzia i nadzoruje obróbkę. Scentralizowane systemy obróbki potrafią jedno­cześnie kontrolować pracę wielu obrabiarek, alar­mując nadzór, gdy występują problemy.
Niektóre obrabiarki są w stanie samoczynnie sprawdzać stan narzędzi skrawających i dokonywać ich automatycznej wymiany w razie potrzeby. Jesz­cze bardziej zaawansowane maszyny do obróbki potrafią diagnozować uszkodzenia i same doko­nywać podstawowych napraw.

Podobne prace

Do góry